Paskelbtas kvietimas

Priimami elektros skirstymo sistemos modernizavimo ir plėtros projektai

Paramos priemonė1
VP2-4.2-ŪM-01-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2012-07-13         Galioja iki: 2012-10-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
7 530 120,48 €
Prašomas finansavimas:
11 632 644,52 €
Skirtas finansavimas:
8 124 399,21 €

Priimami elektros skirstymo sistemos modernizavimo ir plėtros projektai

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje (LVPA) liepos 13 d. paskelbė ketvirtąjį priemonės „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“ kvietimą teikti paraiškas.  

Priemonės lėšomis bus finansuojamos šios veiklos:

1. Elektros skirstymo linijų, transformatorių pastočių ir skirstyklų statyba.

2. Transformatorių pastočių ir skirstyklų modernizavimas.

3. Orinių elektros linijų keitimas kabelinėmis.

4. Automatizuotų valdymo, duomenų rinkimo ir perdavimo, energijos apskaitos sistemų diegimas.​

Paraiškas kviečiami teikti privatūs juridiniai asmenys, turintys Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotą elektros energijos skirstymo licenciją nustatyta tvarka patvirtintą įmonės vadovo parašu, atitinkantys priemonės sąlygas ir reikalavimus.

Bendra kvietimo suma yra 26 mln. Lt. Įmonės gali tikėtis iki 15 000 000 Lt Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos.

Paraiškas galima teikti iki 2012 m. spalio 1 d. 17:00 valandos. Jei paraiškų teikėjai savo paraiškas siunčia registruotu laišku, jos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau, kaip iki 2012 m. spalio 1 d. 24:00 val.

Daugiau informacijos apie kvietimą ir pagrindinius dokumentus galite rasti ČIA.

Primename, jog nuo 2008 m. iki 2011 m. buvo paskelbti trys konkursiniai terminuoti kvietimai teikti paraiškas pagal priemonę „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“, kurių metu gauta 12 paraiškų už 60,9 mln. Lt. Po įvertinimo Europos Sąjungos struktūrinę paramą gavo devyni projektai, kuriems skirta 47,2 mln. Lt. Jau pabaigti trys projektai.

Įgyvendinus šios priemonės projektus tikimasi, jog bus įrengta ir (ar) modernizuota 20 transformatorių pastočių ir (ar) skirstyklų, nutiesta 50 kilometrų naujų elektros linijų, užtikrintas patikimas elektros energijos tiekimas 900 000 elektros vartotojų

LVPA maloniai kviečia paklausimus rašyti Komunikacijos skyriui komunikacija@lvpa.lt, arba paskambinti telefonu (8 5) 268 7411 darbo dienomis nuo 9 iki 12 valandos.

 

Komunikacijos skyrius:

komunikacija@lvpa.lt

(85) 210 9091Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2012-07-13

Susiję kvietimai