Paskelbtas kvietimas

Priemonės  „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas gamybai“ projektų paraiškų teikimas 

Paramos priemonė1
VP3-3.4-ŪM-02-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2012-04-06         Galioja iki: 2012-05-07        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
21 721 501,39 €
Prašomas finansavimas:
97 859 676,02 €
Skirtas finansavimas:
21 766 474,99 €

Priemonės  „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas gamybai“ projektų paraiškų teikimas 

Priemonės  „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas gamybai“ projektų paraiškų teikimas 

Šiandien, balandžio 6 d.,  VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje ( LVPA )  vėl  priimamos projektų paraiškos pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“.

Paraiškas galima teikti iki 2012 m. gegužės 7 dienos 17:00. Siunčiant registruotu laišku, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2012 m. gegužės 7 d. 24:00 val.

LVPA  jau pateikusiems paraiškas pareiškėjams bus sudaryta galimybė jas pataisyti ar pateikti papildomą informaciją per vieną mėnesį nuo atnaujinto kvietimo paskelbimo, taip pat sudarytos sąlygos dalyvauti konkurse pareiškėjams, kurie įvertinę savo nedideles galimybes konkuruoti pagal ankstesnes konkurso sąlygas neteikė projektų.

Ūkio ministerija pabrėžia, kad vienas svarbiausių šios priemonės naudos aspektų – mažinamas išmetamųjų CO2 dujų kiekis. Šis vertinimo kriterijus anksčiau buvo siejamas su fiksuotomis, tačiau neproporcingai mažomis reikšmėmis.

Nuo šiol didesnis balas bus suteikiamas tiems projektams, kuriuos įgyvendinus gerokai sumažės išmetamųjų CO2 dujų kiekis. Šis kriterijus tiesiogiai atspindi ir kuriamų energijos gamybos pajėgumų dydį ir keičiamo kuro taršą.

LVPA primena, jog parama pagal priemonę yra teikiama konkurso būdu, t. y. finansavimas skiriamas daugiausia balų surinkusiems projektams. Pagal antrąjį priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ kvietimą planuojama paskirstyti 75 mln. litų.

Pareiškėjai gali raštu ir žodžiu pateikti klausimus ir nemokamai gauti informaciją nuo šio kvietimo paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos el. paštu d.petrulevicius@lvpa.lt,  tel. (8 5) 268 7411, faksu (8 5) 278 4269.

Daugiau informacijos : http://www.lvpa.lt/Puslapiai/Priemone.aspx?prid=30

 

Komunikacijos skyrius
(85) 210 9091Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2012-04-06

Susiję kvietimai