Paskelbtas kvietimas

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas mokslinių tyrimų finansavimui pagal Visuotinės dotacijos priemonę (pasibaigęs)

Paramos priemonė1
VP1-3.1-ŠMM-07-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2012-01-02         Galioja iki: 2012-03-05        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
14 550 910,28 €
Prašomas finansavimas:
30 987 670,36 €
Skirtas finansavimas:
12 093 973,13 €

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas mokslinių tyrimų finansavimui pagal Visuotinės dotacijos priemonę (pasibaigęs)

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti ir projektams įgyvendinti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto ,,Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonę ,,Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ (toliau – Priemonė).

Priemonės tikslas ir remiamos veiklos:

Priemonės tikslas – skatinti patyrusių ir jaunųjų mokslininkų tarptautinio lygio mokslinius tyrimus ir mobilumą, taip pritraukti aukšto lygio mokslininkus į Lietuvos mokslinių tyrimų erdvę, stiprinti jos konkurencingumą pasaulyje.

Pagal Priemonę remiamos veiklos:

1. Lietuvos aukšto (tarptautinio) lygio mokslininkų ir kitų tyrėjų Lietuvos mokslo ir studijų institucijose atliekami moksliniai tyrimai;

2. užsienyje gyvenančių aukšto (tarptautinio) lygio mokslininkų ir kitų tyrėjų Lietuvos mokslo ir studijų institucijose atliekami moksliniai tyrimai.

Šio kvietimo projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 50 241 383 Lt. Pareiškėju gali būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija kartu su mokslinio tyrimo vadovu ir (arba) mokslinio tyrimo grupės nariais, jei jie atitinka kvietimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Galimybė pareiškėjui teikti paraišką su partneriu nenumatoma. Pagal priemonę finansuojama iki 100 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų – nuo 400 tūkst. iki 1,4 mln. litų moksliniam projektui vykdyti. Projekto trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 24 mėn. ir ne ilgesnė kaip 36 mėn.

Paraiškos pagal Lietuvos mokslo tarybos nustatytus reikalavimus turi būti teikiamos lietuvių ir anglų kalbomis ne vėliau kaip iki 2012 m. kovo 5 d. 16.00 val. adresu: Lietuvos mokslo taryba, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius, Lietuva.

Kvietimo dokumentacija skelbiama Tarybos tinklalapyje.

Daugiau informacijos apie paskelbtą kvietimą www.esparama.lt ir Tarybos tinklalapyje www.lmt.lt 

Informaciją pareiškėjams teikia Tarybos Mokslo fondo Mokslo finansavimo departamento Paramos tyrėjams skyriaus specialistai:

Administratoriai:

    Edita Prelgauskaitė, tel. (8 5) 2616132, e.p. edita.prelgauskaite@lmt.lt,    
    Jolanta Sabestinaitė, tel. (8 5) 2616133, e.p. jolanta.sabestinaite@lmt.lt,     
    Zita Šimanauskaitė, tel. (8 5) 2616132, e.p. zita.simanauskaite@lmt.lt,

Finansininkai:

    Jogaila Mackevičius, tel. (8 5) 2616132 , e.p. jogaila.mackevicius@lmt.lt,    
    Sergej Tkačenko, tel. (8 5) 2616133 , e.p. sergej.tkacenko@lmt.lt,     
    Violeta Zdanevičienė, tel. (8 5) 2616133 , e.p violeta.zdaneviciene@lmt.lt.Lietuvos mokslo taryba. Informacija atnaujinta 2012-01-02

Susiję kvietimai