Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai

Paramos priemonė1
VP3-2.4-SADM-03-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-07-19         Galioja iki: 2011-10-03        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai

2011 m. liepos 19 d. išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams: viešajai įstaigai Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapiniams globos namams, Naujojo Daugėliškio vaikų globos namams, Kauno rajono savivaldybės administracijai, Pasvalio rajono savivaldybės administracijai, viešajai įstaigai Alvito Šv. Kazimiero namams.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir valstybės projektų sąraše VP3-2.4-SADM-03-V-03 nustatytus reikalavimus turi būti pateiktos VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2011 m. spalio 3 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2011 m. gegužės 18 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-245 patvirtintu 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-03-V priemonės „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-316 patvirtintu valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę Nr. VP3-2.4-SADM-03-V „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ sąrašu Nr. VP3-2.4-SADM-03-V-03.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Informaciją teikia Socialinės apsaugos projektų skyriaus viršininkė Inga Luščikauskaitė
tel. (8 5) 255 33 04
faksas (8 5) 251 4401
el. paštas i.luscikauskaite@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-07-19

Susiję kvietimai