Paskelbtas kvietimas

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Paramos priemonė1
VP2-4.2-ŪM-01-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2011-05-13         Galioja iki: 2011-07-13        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
12 111 909,18 €
Prašomas finansavimas:
4 971 849,23 €
Skirtas finansavimas:
3 696 734,33 €

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Kviečiame teikti paraiškas pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“ (VP2-4.2-ŪM-01-K) kvietimą Nr. 03. Priemonės tikslas – didinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą.

Paraiškas pagal priemonės „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“ trečiąjį kvietimą galima teikti iki 2011 m. liepos 13 d 17:00 val. Paraiška turi būti atsiųsta paštu, tai yra pasinaudojant pašto paslaugų teikėjų arba pasiuntinių paslaugų teikėjų, kurių sąrašai yra skelbiami Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje adresu http://www.rrt.lt/index.php?-772575677, paslaugomis arba asmeniškai pristatyta į viešąją įstaigą Lietuvos verslo paramos agentūrą

Siunčiant registruotu laišku, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2011 m. liepos 13 d. 24.00 val.

Priemonės „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“ lėšomis bus finansuojama elektros perdavimo linijų, transformatorių pastočių ir skirstyklų statyba, modernizavimas, orinių elektros linijų keitimas kabelinėmis, automatizuotų valdymo, duomenų rinkimo ir perdavimo, energijos apskaitos sistemų diegimas.

Šiam kvietimui skirta 41,82 mln. Lt iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų.

Paraiškas kviečiame teikti privačiusjuridinius asmenis, atitinkančius visas Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos (Projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas) 7.1-7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus.

Pareiškėjai gali raštu ir žodžiu pateikti klausimus ir gauti informaciją nuo šio kvietimo paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos  tel. (8 5) 268 7411, 268 7448, faksu (8 5) 278 4269, el. paštu info@lvpa.lt.

Artimiausiu metu numatomas priemonės seminaras galimiems pareiškėjams, kviečiame sekti informaciją LVPA interneto svetainėje  www.lvpa.lt.

Komunikacijos skyrius
(8 5) 210 9091

Energetikos projektų valdymo skyrius
(8 5) 268 7456

Apie VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (Ūkio ministerija) įsteigta pelno nesiekianti institucija, administruojanti Europos Sąjungos (ES) paramos ir bendrojo finansavimo lėšas. Kaip įgyvendinančioji institucija ES paramos administravimo struktūroje Lietuvoje, pagal Ūkio ministerijos jai priskirtas funkcijas, LVPA administruoja nacionalines ir ES paramos lėšas, skirtas Lietuvos verslo, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, turizmo ir energetikos sektoriams plėtoti.

 Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2011-05-13

Susiję kvietimai