Paskelbtas kvietimas

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Asistentas-1“

Paramos priemonė1
VP2-2.2-ŪM-01-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2011-04-20         Galioja iki: 2011-06-20        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
2 896 200,19 €
Prašomas finansavimas:
7 210 739,63 €
Skirtas finansavimas:
4 095 555,76 €

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Asistentas-1“

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) kviečia teikti paraiškas pagal paskelbtą priemonės VP2-2.2-ŪM-01-K „Asistentas-1“ kvietimą Nr. 01.

Paraiškas pagal priemonės „Asistentas-1“ kvietimą galima teikti iki 2011 m. birželio 20 d. 17:00 val. Paraiška turi būti atsiųsta registruotu laišku arba asmeniškai pristatyta viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai adresu Savanorių pr. 28, LT-031166 Vilnius.

Siunčiant registruotu laišku, paraiškos pagal priemonę „Asistentas-1“ turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2011 m. birželio 20 d. 24.00 val.

Priemonės „Asistentas-1“ pirmajam kvietimui planuojama skirti 10 mln. Lt iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų. 

Priemonės „Asistentas-1“ lėšomis bus finansuojamos tokios veiklos: įmonių verslo pradžiai, verslo augimui, darbo vietų kūrimui ir užsienio rinkų plėtrai reikalingų renginių organizavimas, ekspertų samdymas, galimybių studijų rengimas; įmonių ir jų produkcijos pristatymas tarptautinėse parodose, kontaktų mugėse, verslo misijose, įskaitant pristatymui reikalingos rinkodaros medžiagos parengimą.

Paraiškas kviečiamos teikti verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, atitinkantys visas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 4-580 (Žin., 2010, Nr. 94-4966, Nr. 117-5970; 2011, Nr. 40-1926) patvirtinto Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 7.1-7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus.

Pareiškėjai gali raštu ir žodžiu pateikti klausimus ir gauti informaciją nuo šio kvietimo paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos  tel. (8 5) 268 7411, 268 7448, faksu (8 5) 278 4269, el. paštu info@lvpa.lt.

Komunikacijos skyrius
(8 5) 210 9091

 Apie VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (Ūkio ministerija) įsteigta pelno nesiekianti institucija, administruojanti Europos Sąjungos (ES) paramos ir bendrojo finansavimo lėšas. Kaip įgyvendinančioji institucija ES paramos administravimo struktūroje Lietuvoje, pagal Ūkio ministerijos jai priskirtas funkcijas, Agentūra administruoja nacionalines ir ES paramos lėšas, skirtas Lietuvos verslo, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, turizmo ir energetikos sektoriams plėtoti.

 Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2011-04-20

Susiję kvietimai