Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, priemonę

Paramos priemonė1
VP3-2.1-SAM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-02-02         Galioja iki: 2011-03-21        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, priemonę

2011 m. vasario 2 d. Viešajai įstaigai Vilniaus greitosios pagalbos universitetinei ligoninei išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-02-V-01.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2011 m. kovo 21 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-02-V priemonės „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais” projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR sveikatos apsaugo ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-93, bei Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-02-V priemonės „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais” sąrašu, patvirtintu LR sveikatos apsaugos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-311 (kartu su 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-357, 2009 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-469, 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-944, 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-68).

Įgyvendinančioji institucija – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR sveikatos apsaugos ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovė Neringa Žemaitienė,
tel. (8 5) 251 4386,
faksas (8 5) 251 4401,
el. paštas n.zemaitiene@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-02-02

Susiję kvietimai