Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią pagalbą infrastruktūros gerinimui

Paramos priemonė1
VP3-2.1-SAM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2009-11-20         Galioja iki: 2010-01-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią pagalbą infrastruktūros gerinimui

2009 m. lapkričio 20 d. VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikoms išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Regiono projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo iki 2010 m. sausio 15 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S.Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1–SAM-02-V priemonės „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros gerinimas“ finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-93, bei Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas“ VP3-2.1-SAM-02-V priemonę „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros gerinimas“, sąrašu Nr. VP3-2.1-SAM-02-V-01, patvirtintu LR Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-311.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR Sveikatos apsaugos ministerija.

Informaciją teikia Sveikatos projektų skyriaus viršininkė Aurima Lasickienė, tel. (8 5) 255 33 07, faksas (8 5) 251 4401, el. paštas a.lasickiene@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-11-20

Susiję kvietimai