Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką paslaugas neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtrai

Paramos priemonė1
VP3-2.4-SADM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-05-14         Galioja iki: 2009-05-22        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką paslaugas neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtrai

2009 m. gegužės 14 d. Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2009 m. birželio 26 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonės VP3-2.4-SADM-02-V „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“ veiklų „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių skyrių infrastruktūros plėtra“ ir „Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padalinių infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-396, bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu 2009 m. gegužės 4 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-301.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovė Vaida Savostaitė, tel. (8 5) 2553305, faksas (8 5) 251 4401, el. paštas v.savostaite@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-05-14

Susiję kvietimai