Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką asmenų su negalia profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtrai

Paramos priemonė1
VP3-2.4-SADM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-05-18         Galioja iki: 2009-06-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką asmenų su negalia profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtrai

2009 m. gegužės 14 d. Klaipėdos, Panevėžio, Utenos, Šiaulių darbo rinkos mokymo centrams, Palangos reabilitacijos ligoninei, Rokiškio psichiatrijos ligoninei, Valakupių reabilitacijos centrui, Trakų neįgaliųjų užimtumo centrui išsiųsti pasiūlymai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateiktos iki 2009 m. birželio 30 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonės VP3-2.4-SADM-02-V „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“ veiklos „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtra (profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų steigimas ar plėtra: statyba, rekonstravimas, materialinės bazės kūrimas ar stiprinimas, aplinkos pritaikymas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-397, bei Valstybės projektų sąrašu Nr. VP3-2.4-SADM-02-V-02, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A1-302.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Informaciją teikia vyresnioji projektų vadovė Inga Luščikauskaitė, tel. (8 5) 2553304, faksas (8 5) 251 4401, el. paštas i.luscikauskaite@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-05-18

Susiję kvietimai