Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką struktūrinei paramai gauti pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-02-V priemonę „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“

Paramos priemonė1
VP3-2.4-SADM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas:
Paskelbimo data: 2008-12-12         Galioja iki: 2009-03-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką struktūrinei paramai gauti pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-02-V priemonę „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“

Tarpinė institucija: Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Įgyvendinančioji institucija: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi

2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonės VP3-2.4-SADM-02-V „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-396,

Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra “ VP3-2.4-SADM-02-V priemonę „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“, sąrašu Nr. VP3-2.4-SADM-02-V-01 , patvirtintu LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 4 d.  įsakymu Nr. A1- 398,

2008 m. gruodžio 12 d. išsiuntė pasiūlymą pareiškėjui – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – pateikti paraišką struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2009 m. kovo 31 d.

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva

Informaciją teikia programos vadovė Justina Jakštienė, tel. (85) 210 7483, faksas (8 5) 251 4401.

 Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2008-12-12

Susiję kvietimai