Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 37 Bendra projektų vertė 6 605 405,21 €
Skirtas finansavimas Iš viso 5 008 310,99 €
ES lėšų 5 008 310,99 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 36 Bendra projektų vertė 6 354 549,67 €
Skirtas finansavimas Iš viso 4 817 660,78 €
ES lėšų 4 817 660,78 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 4 970 455,12 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 4 970 455,12 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 4 970 455,13 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 4 970 455,13 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.1-SAM-12-K-01-066
UAB Estetinės chirurgijos centras
97 540 € 82 909 €
82 909 €
82 651,18 €
82 651,18 €
Baigtas įgyvendinti
UAB Estetinės chirurgijos centro Dienos chirurgijos skyriaus plėtra
VP3-2.1-SAM-12-K-01-011
UAB "Vita longa"
255 190,86 € 193 944,92 €
193 944,92 €
193 944,92 €
193 944,92 €
Baigtas įgyvendinti
UAB „Vita longa“ teikiamų paslaugų plėtra, diegiant modernią diagnostinę medicinos įrangą ir rekonstruojant patalpas, skirtas antrinio lygio ambulatorinėms paslaugoms teikti ir plėsti
VP3-2.1-SAM-12-K-01-048
Uždaroji akcinė bendrovė "UMTC"
81 704,69 € 62 010,53 €
62 010,53 €
60 531,08 €
60 531,08 €
Baigtas įgyvendinti
„UAB „UMTC“ teikiamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“
VP3-2.1-SAM-12-K-01-024
A. Vitkausko individuali įmonė
57 306,61 € 48 710,62 €
48 710,62 €
48 255,87 €
48 255,87 €
Baigtas įgyvendinti
Viešųjų antrinio lygio ambulatorinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas A. Vitkausko individualioje įmonėje
VP3-2.1-SAM-12-K-01-068
Uždaroji akcinė bendrovė ORTOPEDIJOS CENTRAS
68 370,89 € 51 961,87 €
51 961,87 €
51 432,9 €
51 432,9 €
Baigtas įgyvendinti
UAB "Ortopedijos centras" infrastruktūros atnaujinimas
VP3-2.1-SAM-12-K-01-070
Uždaroji akcinė bendrovė "LORNA"
163 015,37 € 122 294,13 €
122 294,13 €
122 294,13 €
122 294,13 €
Baigtas įgyvendinti
UAB "Lorna" antrinio lygio ambulatorinių paslaugų infrastruktūros plėtra
VP3-2.1-SAM-12-K-01-061
Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "LIREMA"
201 066,96 € 150 800,22 €
150 800,22 €
150 795,81 €
150 795,81 €
Baigtas įgyvendinti
UAB „Lirema“ akių ligų klinikos ambulatorinių paslaugų kokybės didinimas
VP3-2.1-SAM-12-K-01-042
UAB ŠIAULIŲ CHIRURGINĖS PAGALBOS CENTRAS
217 777,46 € 155 362,31 €
155 362,31 €
140 289,51 €
140 289,51 €
Baigtas įgyvendinti
Viešųjų dienos chirurgijos paslaugų plėtra UAB Šiaulių chirurginės pagalbos centre
VP3-2.1-SAM-12-K-01-039
UAB "GK klinika"
250 855,54 € 190 650,21 €
190 650,21 €
186 938,43 €
186 938,43 €
Įgyvendinamas projektas
"Dienos chirurgijos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas modernizuojant UAB "GK Klinika" infrastruktūrą"
VP3-2.1-SAM-12-K-01-021
Uždaroji akcinė bendrovė "Bendrosios medicinos praktika"
341 896,43 € 256 422,32 €
256 422,32 €
256 115,21 €
256 115,21 €
Baigtas įgyvendinti
UAB „Bendrosios medicinos praktika“ dienos chirurgijos paslaugų infrastruktūros gerinimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Balandžio 10 d.

Dienos projektas
Joniškio rajono švietimo centro pastato rekonstrukcija
Joniškio rajono švietimo centras yra neformalaus švietimo įstaiga, veikianti Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje, vykdanti neformalaus suaugusiųjų švietimo, kvalifikacijos tobulinimo veiklas ir teikianti pedagogines psichologines paslaugas. Įstaiga įsikūrusi pastate, kuris pastatytas 1984 m...