Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 32 Bendra projektų vertė 3 325 635,96 €
Skirtas finansavimas Iš viso 2 927 071,86 €
ES lėšų 2 927 071,86 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 32 Bendra projektų vertė 3 325 635,96 €
Skirtas finansavimas Iš viso 2 927 071,86 €
ES lėšų 2 927 071,86 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 2 849 788,8 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 2 849 788,8 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 2 849 788,92 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 2 849 788,92 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-1.4-AM-09-K-01-026
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
93 746,74 € 78 503,52 €
78 503,52 €
78 503,52 €
78 503,52 €
Baigtas įgyvendinti
Visuomenės švietimas apie gamtos ir kultūros paveldo vertybių bei ekologinio turizmo išteklių panaudojimą Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato subalansuotam vystymui
VP3-1.4-AM-09-K-01-065
Viešoji įstaiga Baltijos aplinkos forumas
134 659,77 € 126 149,27 €
126 149,27 €
126 149,27 €
126 149,27 €
Baigtas įgyvendinti
Darnios Lietuvos saugomų teritorijų raidos puoselėjimas
VP3-1.4-AM-09-K-01-085
Lietuvos vartotojų institutas
82 281,88 € 77 344,76 €
77 344,76 €
76 896,41 €
76 896,41 €
Baigtas įgyvendinti
Aplinkai palankaus gyvenimo būdo skatinimas per tausojantį maisto vartojimą
VP3-1.4-AM-09-K-01-042
Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
104 647,24 € 88 949,84 €
88 949,84 €
65 513,95 €
65 513,95 €
Baigtas įgyvendinti
Tausojantis vartojimas ir maistas
VP3-1.4-AM-09-K-01-060
Viešoji įstaiga Kultūros idėjų institutas
55 711,85 € 48 201,9 €
48 201,9 €
47 594,17 €
47 594,17 €
Baigtas įgyvendinti
„Kompleksinis visuomenės aplinkosauginio informavimo, švietimo ir atsakingo gyvenimo būdo skatinimo projektas: Kurk ateitį atsakingai“, santrumpa - (toliau - aplinkosauginio informavimo projektas "Kurk ateitį atsakingai")
VP3-1.4-AM-09-K-01-110
VšĮ "Sveiko vaiko institutas"
91 114,46 € 86 558,73 €
86 558,73 €
86 009,34 €
86 009,34 €
Baigtas įgyvendinti
„Visuomenės informavimas ir švietimas apie ekologinių ūkių naudą gamtai ir žmogui“
VP3-1.4-AM-09-K-01-004
VIEŠOJI ĮSTAIGA GAMTOS PAVELDO FONDAS
96 182,75 € 89 449,96 €
89 449,96 €
89 441,12 €
89 441,12 €
Baigtas įgyvendinti
Už švarią žemę ir tyrą vandenį!
VP3-1.4-AM-09-K-01-076
Lietuvos ornitologų draugija
116 111,75 € 106 247,42 €
106 247,42 €
104 510,76 €
104 510,76 €
Baigtas įgyvendinti
"Europinės svarbos saugomų teritorijų tinklo NATURA 2000 internetiniai vartai", santrumpa - (toliau - ESNATUR)
VP3-1.4-AM-09-K-01-071
Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija
127 815,11 € 118 744,21 €
118 744,21 €
117 432,4 €
117 432,4 €
Baigtas įgyvendinti
Plataus masto visuomenės informavimo kampanija "Atgal į gamtą! Gyvenkime taip, kad nekenktume aplinkai"
VP3-1.4-AM-09-K-01-120
Viešoji įstaiga "INCITY"
129 993,48 € 122 193,88 €
122 193,88 €
122 193,88 €
122 193,88 €
Baigtas įgyvendinti
Nacionalinė visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką programa "Labas EKO"
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.

Dienos projektas
Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija
Kretingos r. Rūdaičių darželio pastatas pastatytas 1983 m. Rūdaičių kaime, Ežero g. 3. Keletą metų pastatas nebuvo naudojamas. Šiuo metu pastate veikia VšĮ Kretingos PSPC Rūdaičių bendrosios praktikos kabinetas. Esama pastato būklė nepatenkinama: dalis langų seni, mediniai, nesandarūs; dalis durų...