Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 1 368 884,43 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 368 884,43 €
ES lėšų 1 163 551,77 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 1 368 884,43 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 368 884,43 €
ES lėšų 1 163 551,77 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 1 335 090,97 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 1 134 827,33 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 1 335 090,97 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 1 134 827,35 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-3.2-IVPK-02-K-02-002
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
1 368 884,43 € 1 368 884,43 €
1 163 551,77 €
1 335 090,97 €
1 134 827,33 €
Baigtas įgyvendinti
Lieuvos Respublikos muitinės informacinių technologijų sauga
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2019 m. Spalio 15 d.

Dienos projektas
Lapių sąvartyno II-III kaupo biodujų panaudojimas kombinuotai elektros ir šilumos gamybai
Siekiant geresnės aplinkos kokybės ir darnaus gamtinių išteklių panaudojimo, reikia skirti ypatingą dėmesį energijos panaudojimo efektyvumui didinti, panaudojant visus galimus ir įmanomus atsinaujinančius energijos išteklius.Todėl įgyvendinant prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" priemonės ...