Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 6 Bendra projektų vertė 10 560 824,7 €
Skirtas finansavimas Iš viso 10 560 824,7 €
ES lėšų 8 976 701 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 6 Bendra projektų vertė 10 560 824,7 €
Skirtas finansavimas Iš viso 10 560 824,7 €
ES lėšų 8 976 701 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 10 454 047,49 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 8 885 940,37 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 10 454 047,49 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 8 885 940,4 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-3.2-IVPK-02-K-01-002
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
1 721 400,89 € 1 721 400,89 €
1 463 190,76 €
1 707 730,58 €
1 451 571 €
Baigtas įgyvendinti
Registrų centro ir Centrinės hipotekos įstaigos informacinių technologijų sauga
VP2-3.2-IVPK-02-K-01-004
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
1 737 649,59 € 1 737 649,59 €
1 477 002,15 €
1 716 300,85 €
1 458 855,72 €
Baigtas įgyvendinti
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinių technologijų sauga
VP2-3.2-IVPK-02-K-01-007
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
2 055 518,74 € 2 055 518,74 €
1 747 190,93 €
2 042 339,51 €
1 735 988,58 €
Baigtas įgyvendinti
„Saugiu valstybės duomenų perdavimo tinklu pasiekiamų informacinių sistemų saugos stiprinimas“
VP2-3.2-IVPK-02-K-01-001
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
1 735 815,28 € 1 735 815,28 €
1 475 442,99 €
1 679 745,79 €
1 427 783,92 €
Baigtas įgyvendinti
Vidaus reikalų ministerijos informacinių technologijų sauga
VP2-3.2-IVPK-02-K-01-003
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
1 573 087,06 € 1 573 087,06 €
1 337 124 €
1 570 955,45 €
1 335 312,12 €
Baigtas įgyvendinti
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacinės sistemos saugumo gerinimas
VP2-3.2-IVPK-02-K-01-008
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas
1 737 353,14 € 1 737 353,14 €
1 476 750,17 €
1 736 975,31 €
1 476 429,03 €
Baigtas įgyvendinti
Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės informacinės sistemos ir kitų susijusių informacinių sistemų sauga
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.

Dienos projektas
Pasvalio sporto mokyklos pastato atnaujinimas ir energetinio ūkio modernizavimas
Pasvalio sporto centras buvo pastatyta 1992 m. Šio pastato bendras plotas - 2390,27 kv. m. Pastatas nėra efektyvus energetiniu požiūriu. Išanalizavus energetinio audito duomenis nustatyta, kad išorinių sienų, nekeistų langų ir lauko durų, stogo šiluminės varžos yra per mažos ir šildymo sezono met...