LR Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM)

ŠMM

Institucijos administruojami įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 1071 Bendra projektų vertė 1 219 171 882,35 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 199 816 256,25 €
ES lėšų 1 043 010 707,08 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1070 Bendra projektų vertė 1 098 937 882,35 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 079 582 256,25 €
ES lėšų 940 811 807,08 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 1 059 487 657,42 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 922 402 284,69 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 1 059 460 434,07 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 918 439 525,63 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-005
Neformaliojo švietimo asociacija "Jaunimo akademija"
31 235,52 € 31 235,52 €
26 550,19 €
30 807,83 €
26 186,65 €
Baigtas įgyvendinti
Savanorystė - kelias į mano ateitį. Misija įmanoma
VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-006
Lietuvos verslo konfederacija
270 707,83 € 270 707,83 €
230 101,66 €
269 762,35 €
229 298,02 €
Baigtas įgyvendinti
Savanorystės bendruomenės kūrimas ir vystymas
VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-007
Šv. Ignaco Lojolos kolegija
216 751,62 € 216 751,62 €
184 238,88 €
216 751,62 €
184 238,88 €
Baigtas įgyvendinti
Pažvelk į profesijos pasaulį kitaip
VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-008
Viešoji įstaiga DARNAUS VYSTYMO PROJEKTAI
83 294,72 € 83 294,72 €
70 800,51 €
83 045,45 €
70 588,63 €
Baigtas įgyvendinti
Jaunimo profesinių, socialinių ir verslumo kompetencijų stiprinimas jaunų bedarbių tarpe
VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-009
Lietuvos Caritas
166 589,43 € 166 589,43 €
141 601,02 €
166 437,58 €
141 471,95 €
Baigtas įgyvendinti
ESU! (Savo gyvenimo kalvis)
VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-021
Vilniaus universitetas
409 916,84 € 409 916,84 €
409 916,84 €
408 666,96 €
408 666,96 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto pastato statyba ir įrengimas Santariškėse. I etapas: investicinio projekto parengimas, techninio projekto parengimas ir statybos darbų generalinio rangovo atranka
VP3-2.2-ŠMM-06-R-21-020
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
34 703,84 € 29 498,27 €
29 498,27 €
28 285,48 €
28 285,48 €
Baigtas įgyvendinti
Kėdainių mokyklos-darželio "Vaikystė" pastato modernizavimas
VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-019
Vilniaus universitetas
264 664,62 € 264 664,62 €
264 664,62 €
239 809,89 €
239 809,89 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto pastato statyba ir įrengimas - I etapas: Techninio projekto parengimas ir statybos darbų gen. rangovo atranka
VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-022
Vilniaus universitetas
380 916,82 € 380 916,82 €
380 916,82 €
379 635,26 €
379 635,26 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto pastato statyba ir įrengimas „Saulėtekio“slėnyje. I etapas: investicinio projekto parengimas, techninio projekto parengimas ir statybos darbų generalinio rangovo atranka
VP3-2.2-ŠMM-06-R-51-015
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
75 863,16 € 64 483,69 €
64 483,69 €
59 607,22 €
59 607,22 €
Baigtas įgyvendinti
Panevėžio lopšelio-darželio "Pušynėlis", Alyvų g. 31A, Panevėžys, modernizavimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.