Lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės sistema tekstynui, lietuviškam internetui ir viešojo sektoriaus taikymams

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-12-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto pradžia: 2011-07-04         Projekto pabaiga: 2015-04-30
Bendra projekto vertė:
3 183 883,13 €
Projektui skirtas finansavimas:
3 183 883,13 €
Projektui išmokėta lėšų:
3 170 340,38 €
Iš jo ES dalis:
2 706 300,66 €
Iš jo ES dalis:
2 694 789,32 €

Projekto tikslas - sudaryti geresnes sąlygas asmenims ir organizacijoms vartoti lietuvių rašytinę kalbą elektroninėje erdvėje savo profesinėje ir asmeninėje veikloje, kaupti ir saugoti lietuvių rašytinės kalbos ir kultūros išteklius bei pasinaudoti naujausiais interneto IT sprendimais, tam sukuriant interaktyvias elektronines lietuvių rašytinės kalbos ir semantikos paslaugas ir išteklius bei juos saugančią informacinę sistemą. Laukiami projekto rezultatai: viešosios elektroninės lietuvių rašytinės kalbos naujovių vartosenos, lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės, lietuviškų svetainių turinio analizės ir paieškos paslaugos; lietuvių kalbos sintaksinės?semantinės analizės ir paieškos priemonės informacinių sistemų ar paslaugų kūrėjams; elektroniniai lingvistiniai ir semantiniai lietuvių kalbos ištekliai; lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės informacinė sistema, galinti tapti lietuvių kalbos ir semantikos technologijų infrastruktūros pagrindu. Projekto tikslinės grupės yra: 1) asmenys, vartojantys lietuvių rašytinę kalbą elektroninėje erdvėje; 2) viešojo ir privataus sektoriaus organizacijos; 3) taikomųjų kompiuterinių sprendimų ir elektroninių paslaugų, kuriuose naudojama sintaksinė-semantinė rašytinės lietuvių kalbos analizė, kūrėjai. Sistema taip pat naudosis lietuvių kalbos ir semantikos mokslininkai ir tyrėjai, lietuvių kalbos lingvistinių ir semantinių išteklių kūrėjai. Projektą kartu įgyvendina du partneriai ? Vytauto Didžiojo universitetas, turintis patirtį kompiuterinių lingvistinių išteklių kaupimo ir rašytinės kalbos lingvistinės analizės srityse, ir Kauno Technologijos universitetas, turintis patirtį semantinių technologijų taikymo ir informacinių sistemų kūrimo srityse.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje
Kvietimo numeris:VP2-3.1-IVPK-12-K-01
Projekto kodas:VP2-3.1-IVPK-12-K-01-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto