Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų priemonių sukūrimas

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-12-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2012-04-01         Projekto pabaiga: 2014-09-30
Bendra projekto vertė:
822 841,88 €
Projektui skirtas finansavimas:
822 841,88 €
Projektui išmokėta lėšų:
814 027,67 €
Iš jo ES dalis:
699 415,6 €
Iš jo ES dalis:
691 923,54 €

Lietuvoje geografiniai ir ekonominiai veiksniai lėmė didelę skaitmeninę atskirtį, mažą informacinės visuomenės procesų skatinimą. Siekiant sėkmingai vykdyti skaitmeninės atskirties visuomenėje mažinimo politiką svarbu užtikrinti svarbiausią kultūriniu ir ekonominiu požiūriu programinės įrangos savybių - jos sąsajos su naudotoju pateikiamą lietuvių kalba, kad ja būtų patogu naudotis, tarsi ji būtų sukurta naudotojo kultūrinėje terpėje. Lietuvoje programinės įrangos lokalizavimo darbai buvo pradėti vėliau negu daugelyje Europos šalių, sulietuvinta nedaug programinės įrangos, didžioji aktualios programinės įrangos dalis nesulietuvinta, nepritaikyta visuomenės poreikiams. Šiuo projektas kuria sprendimus, saugojančius lietuvių kalbą visose viešojo valstybės gyvenimo srityse ir mažinančius skaitmeninę atskirtį visuomenėje lokalizuojant keturis visuomenei aktualios programinės įrangos paketus; parengiant visuomenei aktualios programinės įrangos paketų lokalizavimui reikalingas priemones. Projekto tikslinė grupė – Lietuvos gyventojai, kurie naudojasi informacinėmis technologijomis. Neabejotina, kad ateityje visuomenės narių, besinaudojančių informacinėmis technologijomis tik didės, todėl labai svarbu kurti ir pradėti naudoti programinę įrangą, saugančią ir skatinančią lietuvių kalbą. Projekto įgyvendinimo metu sukurtomis elektroninėmis paslaugomis – sulietuvintais 4 programinės įrangos paketais; jų žinynais; vertimo atminti; aktualizuotais, naujai išleistomis žodynų elektroninėmis versijomis - tiek atskiras visuomenės narys, tiek viešojo sektoriaus institucijos ar privačios įmonė galės plėtoti savo veiklą nepriklausomai nuo išsilavinimo ir kalbų žinojimo gimtąja lietuvių kalba. Projekto rezultatai prisidės prie bendruomenės formavimo, švietimo bei mokymo, socialinio tinklo kūrimo. Jie bus integruoti į kitą „Lietuvių kalbos informacinėj visuomenėje“ priemonės veiklos rezultatą – internetinę svetainę, kurioje visi norintys galės jomis laisvai naudotis ar parsiųsiti.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje
Kvietimo numeris:VP2-3.1-IVPK-12-K-01
Projekto kodas:VP2-3.1-IVPK-12-K-01-004
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto