Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, produktų ir paslaugų internetinės svetainės sukūrimas

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-12-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2012-10-01         Projekto pabaiga: 2015-07-31
Bendra projekto vertė:
321 732,69 €
Projektui skirtas finansavimas:
321 732,69 €
Projektui išmokėta lėšų:
305 615,23 €
Iš jo ES dalis:
273 472,78 €
Iš jo ES dalis:
259 772,94 €

Suvokiant lietuvių kalbos išlikimo viešajame valstybės gyvenime grėsmes, Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas internetinis turimų bei rengiamų ir būsimų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, produktų ir paslaugų (toliau - LKRIPP) integravimo sprendimas. Paslaugos numatomos stacionariems ir mobiliems įrenginiams, taikant plačiajuostį internetą. Projektas tenkins gyventojų, verslo ir viešojo administravimo institucijų poreikius, nes bus interneto svetainė, kuri sudarys galimybę visuomenei viešai ir nemokamai naudotis esamais ir kuriamais naujais LKRIPP. LKRIPP bus aprašyti bendrosiomis ir specialiosiomis ontologijomis ir apjungti teminiu tinklu. Teminio tinklo internetinė svetainė suteiks laisvą, išsamią ir nemokamą viešąją prieigą naudotis sukauptais ištekliais informacijos paieškos, paslaugų bei produktų pavidalu. Suinteresuoti naudotojai galės naudotis svetainės instrumentais savo taikymų ar paslaugų kūrimui. Svetainės kūrimo koncepcija, metodika, priemonės ir technologijos atitinka Web taikymų standartus ir „gerą praktiką“ bei Projektui keliamus atitikčių įvairiems kriterijams reikalavimus.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje
Kvietimo numeris:VP2-3.1-IVPK-12-K-01
Projekto kodas:VP2-3.1-IVPK-12-K-01-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto