LIETUVIŲ ŠNEKA VALDOMOS PASLAUGOS (LIEPA)

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-12-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2013-02-15         Projekto pabaiga: 2015-08-15
Bendra projekto vertė:
2 183 940,01 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 183 940,01 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 149 632,63 €
Iš jo ES dalis:
1 856 349 €
Iš jo ES dalis:
1 827 187,74 €

Projektu siekiama sukurti technologinę infrastruktūrą (specialių laboratorijų įrengimas, natūralaus garso lietuvių kalbos sintezatoriaus sukūrimas, šnekos atpažinimo variklių sukūrimas ir kt.), kuri šio projekto metu bei jam pasibaigus sudarys galimybes kurti tikslinėms grupėms skirtas lietuvių kalbos skaitmeninimo paslaugas, mokslininkams atlikti mokslinius tyrimus ir plėsti turimas žinias. Projekto uždaviniai ir veiklos išsiskiria į dvi dalis: pirmoji projekto dalis - reikiamos infrastruktūros sukūrimas, antroji - konkrečių viešųjų paslaugų vartotojams sukūrimas. Projekto metu bus sukuriamos visiškai naujos viešosios, laisvai prieinamos paslaugos. Projekto metu bus sukuriamos 2 viešosios elektroninės paslaugos, kurios bus laisvai prieinamos parsisiųsti ir instaliuojamos į vartotojų asmeninius kompiuterius: Naršytuvas - interneto naršymo programa, valdoma komandomis ir frazėmis; Valdytuvas - kompiuterio valdymo natūralia šneka programa. Projekto metu bus sukurtos 4 kompiuterinės viešosios elektroninės paslaugos, kuriomis bus galima naudotis per interneto naršyklę: Tartuvas - interaktyvios elektroninės lietuvių sakytinės kalbos naujovių vartosenos paslauga; Pažintuvas - gamtos pažinimo įgūdžių ugdymo moksleiviams paslauga; Ieškotuvas - natūralia kalba valdomos ugdymo išteklių paieškos paslauga moksleiviams; Pagalbininkas - socialinės atskirties mažinimo mokantis lietuvių kalbos paslauga.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje
Kvietimo numeris:VP2-3.1-IVPK-12-K-01
Projekto kodas:VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto