Aktyvios atliekų susidarymo prognozės, strateginių rodiklių planavimo ir stebėjimo sistemos sukūrimas

Paramos priemonė
VP2-1.3-ŪM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "ALGORITMŲ SISTEMOS"
Projekto pradžia: 2011-02-01         Projekto pabaiga: 2013-11-04
Bendra projekto vertė:
399 189,93 €
Projektui skirtas finansavimas:
230 135,84 €
Projektui išmokėta lėšų:
224 764,99 €
Iš jo ES dalis:
230 135,84 €
Iš jo ES dalis:
224 764,99 €

UAB „Algoritmų sistemos“ siekia padidinti konkurencingumą Lietuvos ir užsienio informacinių sistemų rinkoje,kurdama aktyvią atliekų susidarymo prognozės, strateginių rodiklių planavimo ir stebėsenos sistemą, skirtą regiono atliekų tvarkymo sistemos (ATS) efektyvumui didinti ir mažinti neigiamą atliekų tvarkymo poveikį, panaudojant modernių IRT ir GIS technologijų teikiamas galimybes. Siekiant sistemos universalumo ir įvertinant eksporto galimybes neprisirišama prie administracinio teritorijos suskirstymo, todėl regionas suprantamas kaip tam tikra geografinė teritorija, kurioje ATS dalyviai vykdo veiklą. Tyrimais paremtas produktas išspręs problemą, kadangi šiuo metu nėra integralios regiono atliekų tvarkymo IS, kuri apimtų pagrindinių ATS dalyvių duomenų srautus, optimizuotų atliekų susidarymo, saugojimo, surinkimo, apdorojimo ir apskaitos procesus, apjungiant juos su atliekų susidarymo prognozės modeliu,poveikio vertinimo modeliu,strateginiais ATS dalyvių veiklos rodikliais Šis projektas paskatins UAB “Algoritmų sistemos” ir projekto partnerį UAB "AKTKC" didinti MTTP potencialą, kurti naujus komerciškai gyvybingus produktus, toliau stiprinti pozicijas atliekų tvarkymo sektoriuje. Negavus ES paramos būtų plėtojami turimi produktai, skirti atskiriems ATS dalyviams, nekuriant integralios, suteikiančios didesnę pridėtinę vertę regiono mastu, aktyvios atliekų susidarymo prognozės, strateginių rodiklių planavimo ir stebėjimo sistemos

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Intelektas LT
Kvietimo numeris:VP2-1.3-ŪM-02-K-02
Projekto kodas:VP2-1.3-ŪM-02-K-02-015
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto